Jakkolwiek banki centralne zrezygnowały ze sterowania pieniądzem, powody, dla których w pierwszym rzędzie przyjęły tę strategię, pozostały. Banki centralne w dalszym ciągu dostrzegają potrzebę kotwicy nominalnej, która wspierałaby stabilność cenową. Nową kotwicą nominalną w polityce pieniężnej może okazać się kurs walutowy. Niektórym państwom udało się osiągnąć niski poziom inflacji dzięki przywiązaniu wartości swoich walut do waluty państwa o dobrych wskaźnikach inflacyjnych. Problem z wprowadzeniem tego rodzaju strategii polega jednak na tym, że – państwa, które starają się utrzymać stały kurs walutowy, tracą kontrolę nad własną polityką pieniężną i nie są w stanie korzystać z niej w celu zwalczania wstrząsów w gospodarce krajowej. Poszukiwania kotwicy nominalnej skłoniły wiele państw do przyjęcia sterowania inflacją jako podstawowej strategii pieniężnej. Aby zrozumieć, na czym tak naprawdę polega sterowanie inflacją, przyjrzymy się doświadczeniom trzech państw: Nowej Zelandii, która jako pierwsza przyjęła tę strategię, Kanady oraz Wielkiej Brytanii.

1 KOMENTARZ

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.