Przypuśćmy, że jako prezes banku First National, przeprowadziłeś odpowiednią analizę luki oraz średniego okresu zwrotu. Teraz musisz podjąć decyzję o wyborze właściwej strategii zarządzania wyznaczonym w ten sposób ryzykiem stopy procentowej. Jeżeli jesteś głęboko przekonany, że w przyszłości stopy procentowe spadną, możesz nie podejmować żadnych kroków ponieważ wiesz, że w posiadaniu banku znajduje się więcej wrażliwych na zmiany stopy procentowej pasywów niż aktywów, a zatem bank zyska na oczekiwanym spadku stopy procentowej. Zdajesz sobie jednak sprawę z faktu, że bank jest narażony na poważne ryzyko stopy procentowej, ponieważ zawsze istnieje możliwość, że stopa procentowa wzrośnie, zamiast spaść. Co powinieneś zrobić, aby wyeliminować istniejące ryzyko stopy procentowej? Jedną z opcji jest skrócenie terminu wykonalności aktywów banku w celu podniesienia ich wrażliwości na stopę procentową. Alternatywnie, możesz również wydłużyć okres wykonalności zobowiązań banku. Dzięki tego rodzaju dostosowaniu aktywów i pasywów reakcja wartości netto banku na wahania stopy procentowej zostanie znacznie osłabiona.