Wyobraź sobie, że jako dyrektor First Nationale Bank musisz podjąć decyzję co do odpowiedniej wysokości kapitału bankowego. Kiedy spoglądasz na bilans swojego banku, w którym stosunek kapitału bankowego do aktywów wynosi, podobnie jak w Banku Wysokiego Kapitału, 10% (10 min dol. kapitału, 100 min dol. aktywów), być może zastanawia cię to, że tak wysoki kapitał bankowy powoduje niską zyskowność z kapitału. Wnioskujesz stąd, że bank ma nadwyżkę kapitału i powinien zwiększyć mnożnik kapitałowy, aby podnieść zyskowność z kapitału. Co powinieneś zrobić? Masz do wyboru trzy możliwe ścieżki postępowania, aby obniżyć wielkość kapitału w stosunku do aktywów i zwiększyć mnożnik kapitałowy: 1. Możesz zredukować wielkość kapitału bankowego, odkupując część akcji banku; 2. Możesz zredukować kapitał bankowy, wypłacając akcjonariuszom wyższe dywidendy i zmniejszając w ten sposób zysk nierozdzielony banku; 3. Możesz pozostawić kapitał bankowy w niezmienionej wysokości, zwiększyć jednak portfolio aktywów banku, zdobywając dodatkowe fundusze, na przykład przez sprzedaż CD i zwiększając wolumen udzielanych kredytów lub nabywając za nowe fundusze nowe papiery wartościowe. Ponieważ sądzisz, że wzmocni to twoją pozycję wobec akcjonariuszy, decydujesz się na drugą z przedstawionych możliwości i podnosisz dywidendę wypłacaną od akcji First National.

1 KOMENTARZ

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.