Za każdym razem, kiedy trudne i wymagające ogromnego nakładu publicznych środków jak i nakładów nieludzkiej pracy nieskończenie wielu ekip przedsięwzięcie budowlane udaje się nareszcie doprowadzić do szczęśliwego końca, ludzie mają ochotę cieszyć się, wiwatować i świętować. Wydaje się, że od czasu, kiedy Projekty wod-kan Trójmiasto zleciło i zaklepało minęło już zbyt dużo czasu i teraz, po całej tej harówie i nerwówce można wreszcie uwolnić się od tego wymagającego projektu. Jednak, niejednokrotnie zdarza się że w życiu ludzie potrafią się mylić. W wielu, bardzo wielu przypadkach okazuje się, że potrafili się przy tym mylić bardziej niż bardzo. Ponieważ Projekty wod-kan Trójmiasto zleciło nie po to, żeby rezultat został następnie porzucony na pastwę losu i spokojnie sobie niszczał z dala od wścibskich oczu. Skoro już powiedział się A, należałoby powiedzieć B, a następnie C, D i E, to jest wdrożyć system kontrolowania systemu. Jest to konieczne, skoro Projekty wod-kan Trójmiasto sobie zażyczyło.