Struktura bankowa w USA
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

Struktura przemysłu bankowego w Stanach Zjednoczonych w sposób radykalny odbiega od bankowości innych państw wysoko rozwiniętych. Stany Zjednoczone są obecnie jedynym państwem wprowadzającym dopiero prawdziwy system bankowości krajowej, w którym banki posiadają swoje oddziały na obszarze całego kraju. Skutkiem tego jest między innymi obecność o wiele większej liczby banków w Stanach Zjednoczonych niż w pozostałych państwach uprzemysłowionych. W przeciwieństwie do Stanów Zjednoczonych, w których działa około 10000 banków handlowych, liczba banków w każdym innym państwie wysoko rozwiniętym nie przekracza 1000. Na przykład, w Japonii istnieje mniej niż 100 banków handlowych – czyli nie więcej niż 1% liczby banków w Stanach Zjednoczonych, chociaż japońska gospodarka i liczba ludności mają wielkość połowy gospodarki i społeczności Stanów Zjednoczonych. Innym rezultatem obowiązujących w przeszłości ograniczeń działalności bankowej w Stanach Zjednoczonych są najczęściej niewielkie rozmiary banków amerykańskich w porównaniu z bankami w innych państwach.