Jeszcze do niedawna amerykański rynek akcji był z pewnością największy na świecie; ostatnio jednak rynki zagraniczne zaczęły coraz bardziej zyskiwać na znaczeniu. Stany Zjednoczone nie zawsze są już numerem jeden: od połowy lat osiemdziesiątych wartość akcji sprzedawanych w Japonii zaczęła przekraczać obroty akcjami na rynku amerykańskim. Rosnące zainteresowanie akcjami zagranicznymi umożliwiło w Stanach Zjednoczonych rozwój funduszy lokacyjnych specjalizujących się w transakcjach na zagranicznych rynkach akcji. Amerykańscy inwestorzy  zwracają teraz uwagę nie tylko na indeks Dow Jones Industrial Average, ale również na zagraniczne indeksy giełdowe, takie jak Nikkei 225 Average (Tokio) czy Financial Times-Stock Exchange 100-Share Index (Londyn). Umiędzynarodowienie rynków finansowych miało doniosłe znaczenie dla Stanów Zjednoczonych. Obcokrajowcy, szczególnie Japończycy, nie tylko dostarczają funduszy dla amerykańskich przedsiębiorstw, ale i pomagają sfinansować (pożyczkodawców-oszczędzających) do GM (pożyczkobiorcy-inwestora) za pomocą instytucji pośrednictwa finansowego (banku). Proces finansowania pośredniego przy wykorzystaniu instytucji pośrednictwa finansowego, nazywany pośrednictwem finansowym, jest podstawowym sposobem przesyłania funduszy od pożyczkodawców (kredytodawców) do pożyczkobiorców (kredytobiorców).

1 KOMENTARZ

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.