Jedną z najprężniej rozwijających się w ostatnich latach gałęzi polskiej gospodarki jest z pewnością budownictwo. Umożliwia to kilka czynników. Pierwszym z nich jest napływ obcego kapitału na nasz rodzimy rynek. Jest to kapitał ze spółek zarówno z zachodniej Europy, jak i Ameryki Północnej (głównie Stany Zjednoczone). Spółki, zarówno te o globalnym, jak i lokalnym zasięgu znalazły u nas ciekawy rynek zbytu na swoje produkty i usługi. Stąd też wiedzie szlak dalszej ekspansji na zachód Europy.
Firmy te otwierają u nas swoje siedziby, dając zatrudnienie zarówno bezpośrednio, jak i pośrednio. Bezpośrednio zatrudnienie znajdują ludzie w placówkach firmowych, natomiast pośrednio – robotnicy przy budowie wspomnianych nieruchomości.
Tych najwięcej buduje się we Wrocławiu, Poznaniu i Krakowie. Natomiast jeśli brać pod uwagę nowo wybudowane mieszkania- tych najwięcej jest corocznie w Warszawie. Mnóstwo obywateli chce mieszkać w stolicy swojego państwa i jest to tendencja, która z roku na rok wcale nie słabnie.