Jesteś szczęśliwym posiadaczem działki budowlanej. Zleciłeś już wykonanie projektu budowlanego i zastanawiasz się teraz jakie dokumentu – oprócz właśnie projektu, będą Ci potrzebne.

Otóż wraz z wnioskiem o pozwolenie na budowę trzeba złożyć przede wszystkim projekt budowlany, który musi składać się z kilku branż: architektura, konstrukcja, instalacje elektryczna, wodno – kanalizacyjna i centralnego ogrzewania. Oprócz ww. części musi on również zawierać projekt zagospodarowania działki sporządzony na odpowiedniej mapie. Oprócz projektu z wnioskiem o pozwolenie na budowę będziesz też musiał złożyć oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Bez tego oświadczenia architektura nie przyjmie wniosku o pozwolenie na budowę, lub każe go uzupełnić dając na to bardzo krótki termin. Oprócz projektu i oświadczenia konieczne mogą się okazać oświadczenia właściwych jednostek o zapewnieniu dostaw wody, energii, ciepła czy gazu, a także oświadczenie zarządcy drogi o dostępie do drogi publicznej.