Informatyka jest jednym z przedmiotów stosowanych w szkołach. Dzieci już w szkołach podstawowych mają za zadanie zgłębić tajniki użytkowania komputera. Jest to z pewnością bardzo korzystne, ponieważ w dzisiejszych czasach komputer komputer jest wszechobecny w dziedzinach życia codziennego. Od trzeciej klasy podstawowej dzieci zaczynają zgłębiać wiedzę dotyczącą komputerów. Są to oczywiście podstawowe elementy obsługi komputera. Młodzi uczniowie uczą się miedzy innymi pisać w programie Microsoft Word, przeglądać strony internetowe, używać dziennika elektronicznego oraz programów graficznych typu Paint. W polskiej edukacji zastosowanie komputerów sprawiło, że poprawiły się wyniki intelektualne osiągane przez uczniów. Nie które szkoły używają komputera jako elektronicznego zeszytu, dzięki temu zastosowaniu, dzieci nie muszą nosić ciężkich podręczników w plecakach. W ten sposób praca jest bardzo ułatwiona. Na lekcjach używa się różnego rodzaju tablic elektronicznych, które są wielką pomocą dydaktyczną dla uczniów szkół podstawowych, liceum i technikum.