Nowoczesne kredyty mieszkaniowe cechują się przede wszystkim dużymi możliwościami jakie dają kredytobiorcom, przy zachowaniu stosunkowo niewielkich wymagań stawianych im przez banki i inne instytucje finansowe. Trzeba jednak pamiętać, że zaciąganie kredytu mieszkaniowego to nie tylko korzyści, ale także obowiązki które kredytobiorca obliguje się spełniać z momentem podpisania umowy kredytowej.

Podstawowym zobowiązaniem, które spada na kredytobiorcę nie tylko w przypadku kredytu mieszkaniowego, ale każdego innego produktu finansowego tego typu jest konieczność regularnej spłaty rat kredytu. W przypadku kredytu mieszkaniowego są to najczęściej stosunkowo niewielkie pieniądze ponieważ okres kredytowania może wynosić nawet 30 lat przez co pozornie wysoka kwota jest zamieniona na kilkadziesiąt niewielkich sum pieniędzy wpłacanych regularnie do banku. Według analityków w przypadku kredytu mieszkaniowego procent kredytobiorców zalegających ze spłatą należności jest bardzo niski i wynosi zaledwie 1,25% wszystkich osób posiadających zaciągnięty kredyt mieszkaniowy gdy w przypadku pozostałych kredytów jest to wielkość ponad trzy razy większa.

Regularna spłata rat kredytu mieszkaniowego nie jest oczywiście jedynym obowiązkiem jaki decyduje się przyjąć na swe barki kredytobiorca, jest jednak podstawą do uniknięcia negatywnej historii kredytowej w Biurze Informacji Kredytowej i problemów związanych z naliczaniem dodatkowych, karnych odsetek. Ponieważ mogą być one niespodziewanie wysokie nigdy nie warto zalegać ze spłatą kredytu mieszkaniowego.