Kredyty mieszkaniowe – wymagania
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

Uzyskanie kredytu mieszkaniowego nie jest specjalnie trudne jednak aby nasz wiosek o jego przyznanie został rozpatrzony pozytywnie musimy spełnić pewne wymagania. Poszczególne kredyty mieszkaniowe oferowane przez banki różnią się od siebie zarówno wymaganiami stawianymi kredytobiorcom, jak i możliwościami im oferowanymi, jednak pewne cechy można uznać za wspólne dla wszystkich produktów finansowych tego typu.

Podstawą do uzyskania kredytu mieszkaniowego jest ukończenie osiemnastego roku życia i możliwość udokumentowania swojej wypłacalności, czyli potwierdzenie zdolności kredytowej wnioskodawcy. W praktyce oznacza to konieczność dostarczenia kredytodawcy udzielającemu kredytu mieszkaniowego dokumentu potwierdzającego zatrudnienie lub prowadzenie działalności gospodarczej przynoszącej zyski. Pod tym względem kredyty mieszkaniowe niewiele różnią się od innych kredytów które możemy zaciągnąć w bankach, istnieje jednak szereg wymagań odróżniających je od siebie.

Przy zaciąganiu kredytu mieszkaniowego należy pamiętać aby dostarczyć do banku komplet dokumentów, w tym aktualny odpis księgi wieczystej nieruchomości. Jest to warunek niezbędny do przyznania kredytu mieszkaniowego, bez którego nawet posiadacze wysokich dochodów, z dużym wkładem własnym nie otrzymają pieniędzy.

Pomimo tego, że w większości banków warunki jakie trzeba spełnić aby móc ubiegać się o kredyty mieszkaniowe są do siebie zbliżone, przed zaciągnięciem konkretnego zobowiązania warto prześledzić oferty dostępne obecnie na rynku lub poradzić się specjalisty z branży finansów. Pozwoli nam to uniknąć wielu nieporozumień i problemów w przyszłości.