Destylator do alkoholu
2 votes, 4.00 avg. rating (85% score)

Alkohol jest niewątpliwie substancją odgrywającą szczególną rolę w naszej kulturze. Pijemy napoje alkoholowe przy niezliczonych specjalnych okazjach, jakich dziesiątki przydarzają nam się w ciągu roku. Sądzę zatem, że warto przyjrzeć się jednemu z najważniejszych procesów pozwalających nam na uzyskanie wina, piwa, czy wódki. W tym tekście opowiem o destylacji.
Destylacją nazywamy rozdzielenie mieszaniny wieloskładnikowej w ciekłym stanie skupienia. Polega ona na odparowaniu substancji, a następnie skropleniu poszczególnych składników. Dzięki temu można wyizolować, albo też oczyścić jeden związek składowy, albo nawet więcej. Cechą, która sprawia, że jest to możliwe, jest odmienna lotność poszczególnych składników cieczy.
Jeżeli chodzi o terminologię, to główny produkt destylacji nosi nazwę destylatu. Cieczą wyczerpaną natomiast pozostałość po destylowanej substancji. Jeżeli używanym przez nas urządzeniem jest destylator do alkoholu, takim produktem ubocznym będzie przede wszystkim woda.