Czytane książki
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

Mam bardzo dużą bibliotekę, której zawartość jest związana z moimi zainteresowaniami. Lubię zwłaszcza albumy poświęcone sztuce i chętnie je kupuję. Najbardziej interesuje mnie architektura i właśnie najwięcej książek w moich zbiorach dotyczy tego właśnie tematu.

Zawsze wydawało mi się, że budownictwo to temat rzeka. Można zastanawiać się nad stylami architektonicznymi, ozdobami domów, układem budowli na płaszczyźnie miasta i tak dalej. Architektura jest też doskonałym zwierciadłem przemian społecznych, obrazuje to, czego chcą i czym się interesują ludzie. Jest przecież najtrwalszą ze sztuk, zatem zachowuje zmiany, które my, współcześni, możemy analizować.
Weźmy pod uwagę choćby zainteresowania estetyczne w kolejnych epokach. W moich albumach jest wiele zdjęć ilustrujących te przemiany. W każdej epoce architektura przynosiła albo coś nowego, albo wracała do starszych wzorców, umieszczając je w nowej estetyce. Można to zauważyć, porównując równocześnie kilka czy kilkanaście zdjęć z epoki.