Biologiczne oczyszczalnie
1 vote, 4.00 avg. rating (87% score)

Biologiczne oczyszczalnie ścieków to niewątpliwie doskonałe i długofalowe rozwiązanie dla środowiska naturalnego. Dzięki procesowi uzdatniania wody nie tylko produkujemy czystą wodę do wielokrotnego użytku, ale zmniejszamy także odpady i pozyskujemy materiał do produkcji energii, ale także nawozu, który ponownie możemy wykorzystać.

Oczyszczanie ścieków zmniejszają także wydatki przeznaczane przez państwo na projekty odbudowy środowiska, które w przeciwnym wypadku musiałyby być przeznaczone na walkę z zanieczyszczeniami.

Biologiczne oczyszczalnie ścieków wytwarzają osady, które po osuszeniu mogą być wykorzystywane jako naturalny nawóz w rolnictwie, który przyczynia się oczywiście do zwiększenia plonów. Powoduje to także mniejsze zużywanie nawozów chemicznych, które mogą zanieczyszczać inne ekosystemy.

Biologiczne oczyszczalnie ścieków usuwają także materiały, takie jak fosfor i azot, jest to bardzo ważne, ponieważ materiały te mają dostęp do zbiorników wodnych i prowadzą do zmniejszenia ilości tlenu w środowisku wodnym. To z kolei zazwyczaj powoduje zmniejszenie ilości ryb w zbiornikach wodnych.