Artykuły bhp sklep internetowy
1 vote, 9.00 avg. rating (137% score)

Kodeks Pracy zobowiązuje każdego pracodawcę do przestrzegania zasad BHP dla danej branży, przygotowania bezpiecznych stanowisk pracy, przeszkolenia pracowników w zakresie przepisów BHP obowiązujących w jego branży oraz zapewnienia im nieodpłatnie środków ochrony indywidualnej zabezpieczających ich przed działaniem niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia czynników występujących w środowisku pracy. Zobowiązuje go także do dostarczenia pracownikowi odzieży i obuwia roboczego. Wszystkie te artykuły BHP sklep internetowy ma w swojej ofercie. Artykuły te możemy podzielić na grypy przeznaczonych do ochrony ciała, ochrony głowy, oczu i twarzy, słuchu, dróg oddechowych, nóg, ochrony przed upadkiem z wysokości, ochrony ppoż i zapewnienia bezpieczeństwa ruchu, Klientami, do których skierowana jest oferta, są głównie firmy z energetyki i przemysłu elektrotechnicznego, mechanicy i operatorzy maszyn i urządzeń, firmy zajmujące się pracami budowlanymi, magazynowymi i porządkowymi, przemysł samochodowy, spożywczy i chemiczny i wiele innych. Sklep ma w swej ofercie towary producentów krajowych i zagranicznych.