Architektura budownictwo i projektowanie i budownictwo kubaturowe
1 vote, 4.00 avg. rating (90% score)

Projektowanie i budownictwo kubaturowe i Architektura budownictwo

Projektowanie i budownictwo

Aby mógł powstać na powierzchni ziemi budynek, to musi on być wcześniej zaprojektowany. Projektowaniem architektury zajmuje się osoba posiadająca kwalifikacje zawodowe zdobyte podczas długoletniej edukacji. Osoba taka zwane projektantem potrafi zaprojektować i umieścić zaprojektowaną budowlę na powierzchni ziemi. Architektura budownictwo i projektowanie, to ściśle powiązane ze sobą działania. W ten sposób powstają mniejsze i większe domy mieszkalne. W ten sposób wykonuje się większe budownictwo kubaturowe. Czyli wszelkiego rodzaju duże obiekty budowlane zaspakajające potrzeby nie tylko jednej rodziny, lecz całego społeczeństwa. Do takich dużych budowli społecznych możemy zaliczyć wielkie centra handlowe, szkoły, biurowce i wiele innych budowli. Lecz określenie „architektura” jest szerokim pojęciem i używa się go nie tylko do określenia budowli. Gdyż jest to słowo określające różną przestrzeń w różnych dziedzinach. Może być np. architektura wnętrz budynków, architektura krajobrazu. Ale także architektura procesora, czy komputera.